top of page
פרוייקטים בהזמנה אישית- גריפרים.jpeg

(EOAT  (End Of Arm Tooling
דוגמאות לפרוייקטים שביצענו

זרוע ותפסן (גריפר) חלופיים לרובוט צד
SM2 X-series Campetella

תפסן (גריפר) גדול למוצר בהזרקת דפוס

תפסן (גריפר) להוצאת חלק בהזרקת דפוס ופיתול על ידי כניסה כפולה